Sign In

 TNI - ChiTietDuAn

KCN Sông Lô I thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 177 ha, nằm sát đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, rất thuận tiện cho việc đi lại giữa Hà Nội và tỉnh biên giới Lào Cai.

  • Khoảng cách đến Thành phố Việt Trì: 13km
  • Khoảng cách đến Thành phố Vĩnh Yên: 29km
  • Khoảng cách đến sân bay quốc tế Nội Bài: 52km
  • Khoảng cách đến Thành phố Hà Nội: 80km
  • Khoảng cách đến Thành phố Thái Nguyên 83km


Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Khu vực

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Cơ sở hạ tầng
​Đường xá​
​Điện 
​Nước 
​​Thông tin liên lạc​
​Xử lý rác thải
​Nước thải
​​Tài chính
​Trường huấn luyện
​Nhà ở cho công nhân
​Các tiện ích khác

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Chi phí
​Giá thuê không có cơ sở hạ tầng
​Các cơ sở cho thuê
​Giá điện
​Giá nước
​Chi phí nhân công
​Phí xử lý chất thải rắn
​Phí xử lý nước thải
​Phí quản lý
​Các chi phí khác

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Tình trạng
Đang hoạt động
​Tỷ lệ lấp đầy​
​Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Quản lý xây dựng

​​​

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn