Sign In

 TNI - ChiTietDuAn

KCN Đông Bình thuộc huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với diện tích 350 ha, nằm ở vị trí thuận lợi trên trục quốc lộ I và quốc lộ 54 rất thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa vật tư.

  • Khoảng cách đến Cảng Bình Minh: 6,5km
  • Khoảng cách đến Thành phố Vĩnh Long: 19km
  • Khoảng cách đến Sân bay Quốc tế Cần Thơ: 21km
  • Khoảng cách đến Thành phố Hồ Chí Minh: 160km

Khoảng cách đến Cảng Cát Lái: 168km


Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Khu vực

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Cơ sở hạ tầng
​​​Đường xá​
​Điện
​Nước
​​Thông tin liên lạc​
​​​Xử lý rác thải
​Rác thải
​Nước thải 
​Tài chính
​​Trường huấn luyện
​Nhà ở cho công nhân
​Các tiện ích khác

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Chi phí
​Giá thuê không có cơ sở hạ tầng​
​Các cơ sở cho thuê
​Giá điện
​Giá nước
​Chí phí nhân công
​Phí xử lý chất thải rắn
​Phí xử lý nước thải
​Phí quản lý
​Các chi phí khác

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Tình trạng
​Đang hoạt động​
​Tỷ lệ lấp đầy
​Các ​doanh nghiệp trong KCN

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Quản lý xây dựng

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn