Sign In

 TNI - ChiTietDuAn

KCN Gia Lộc thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với diện tích 197 ha, nằm trên trục đường Quốc lộ 5A thuận tiện cho việc đi lại giữa Hà Nội và Hải Phòng

  • Khoảng cách đến Thành phố Hải Dương: 13km
  • Khoảng cách đến Thành phố Hà Nội: 66km
  • Khoảng cách đến sân bay quốc tế Nội Bài: 85km
  • Khoảng cách đến Cảng Đình Vũ - Hải Phòng: 62km
  • Khoảng cách đến Cảng Cái Lân - Quảng Ninh: 98km


Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Khu vực

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Cơ sở hạ tầng
​​Đường xá
​​Điện
Nước
Thông tin liên hệ
​Xử lý rác thải
Nước thải
​Tài chính
​Trường dạy nghề
​Nhà ở cho công nhân
​Các tiện ích khác

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Chi phí
Gíá thuê không có cơ sở hạ tầng
​​Các cơ sở cho thuê
​​Giá điện 
​Giá nước
Chi phí nhân công
Phí xử lý chất thải rắn
​Phí xử lý nước thải
Phí quản lý
Các chi phí khác

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Tình trạng
​Đang hoạt động
Tỷ lệ lấp đầy
Các doanh nghiệp trong KCN

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Quản lý xây dựng

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn

Hotline: +84 971 375 888 / +84 981 873 666

Email: sale@roxliving.vn