Sign In

 TNI - LichSuHinhThanhPhatTrien

Về TNI

Lịch sử hình thành

1992

GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

​Khi bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới, các thành viên sáng lập đã quyết định đầu tư phát triển kinh doanh với các lĩnh vực chính: xuất nhập khẩu thương mại với các nước Đông Tây Âu, Dệt may ...

Đặc biệt, sự hợp tác nước ngoài với các đối tác Đài Loan đã phát triển một trong những KCN đầu tiên tại Hà Nội - KCN Dal Tu tại Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là một trong những dự án đầu tiên phát triển khu công nghiệp thành công và hiệu quả.

1996

SỰ PHÁT TRIỂN

​Các thành viên sáng lập tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh Sang lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp kết hợp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FD1). Phát triển thành công 6 công ty con độc lập với 8 Khu công nghiệp​

1998

CỘT MỐC QUAN TRỌNG

VID Group được thành lập trên cơ sở tập hợp nguồn lực phát triển từ các công ty con độc lập, định hướng phát triển Chuyên sâu, không ngừng đầu tư mở rộng mạng lưới các Khu công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nôl, Hưng Yên, Hạ Dương, Hà Nam, Thanh Hóa ...​

2002 - 2018

ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

  • ​Đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Ufan Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.
  • Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội.
  • Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Nam Sách Tỉnh Hải Dương.
  • Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Tân Trường, tỉnh Hải Dương.
  • Đầu tư phát triển Đồng Văn Khu công nghiệp II, tỉnh Hà Nam.
  • Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Quế Võ 3, tỉnh Bắc Ninh.
  • Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Minh Quang, tỉnh Hưng Yên.​

HIỆN TẠI

MỞ RỘNG KINH DOANH

ROX iPark đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các dự án đầu tư mới nhằm mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước và thực hiện sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển trong tương lai của ROX iPark tại Việt Nam.​